Hodowla lasu

Hodowla lasu – rozwinęła się w trosce o zabezpieczenie użytków leśnych, wtedy gdy podjęto starania, aby na miejsce usuwanych powstały nowe drzewostany. Zadaniem hodowli lasu jest odnowienie i pielęgnowanie drzewostanów, to jest hodowanie ich w celu zaspokajania zapotrzebowania gospodarki narodowej na produkty drzewne oraz zabezpieczania zdrowotnych, kulturalnych i ochronnych potrzeb kraju.

Ochrona lasu

Celem ochrony lasu jest ograniczanie lub w ogóle zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez niekorzystne oddziaływanie czynników natury ożywionej, nieożywionej oraz powodowanych przez człowieka.

Urządzanie lasu

Obręby leśne:

Łowiectwo

Łowiectwo to element ochrony środowiska przyrodniczego – tak mówi ustawa „Prawo łowieckie" z 13 października 1995 r. Oznacza ochronę zwierząt łownych zwanych zwierzyną i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i stanowi dobro ogólnonarodowe. Gospodarowaniem tym dobrem zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim czasami leśnicy w specjalnie w tym celu utworzonych ośrodkach hodowli zwierzyny.

Ochrona przyrody

W związku z wdrożeniem standardów odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FSC-NSTD-FM-PL (punkt 6.4 zasad i kryteriów FSC) na terenie Nadleśnictwa Drewnica wyznaczone zostały ekosystemy reprezentatywne.