Asset Publisher Asset Publisher

Oświadczenie

    W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie wyrobiska piasku na terenie poligonu wojskowego w Zielonce, Nadleśnictwo Drewnica informuje, że grunt ten został udostępniony prywatnemu przedsiębiorcy na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01.02.1999 r. Zgodnie z zawartą umową, przedsiębiorca zobowiązany jest zagospodarować teren wyrobiska i przygotować go pod zalesienie. Termin obowiązywania umowy upływa 31.12.2019 r.

     Przedsiębiorca przedstawił Nadleśnictwu Drewnica następujące dokumenty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na przedmiocie dzierżawy:

1. Decyzję nr 157/99 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 02.02.1999 r. zatwierdzającą projekt budowlany na zagospodarowanie wyrobiska poeksploatacyjnego piasku z wykorzystaniem mieszaniny odpadów paleniskowych z Elektrociepłowni Siekierki, Żerań i Kawęczyn oraz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Czajka.

2. Decyzję nr 582/14 Starosty Wołomińskiego z dnia 02.10.2014 r. udzielającą przedsiębiorcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obowiązującą do dnia 30.09.2024 r.

3. Decyzję nr 725/14 Starosty Wołomińskiego z dnia 16.12.2014 r. zmieniającą częściowo decyzję nr 582/14 z dnia 02.10.2014 r. w zakresie wyłączenia każdorazowego badania gruntu przed zastosowaniem odpadów ściekowych.