Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o szkoleniu dla właścicieli lasów prywatnych

Nadleśnictwo Drewnica informuje o szkoleniu organizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach projektu „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”.

Nadleśnictwo Drewnica informuje o szkoleniu organizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach projektu „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”.

 

Szkolenie skierowane jest m.in. do właścicieli lasów prywatnych oraz pracowników oraz osób zajmujących się tematyką nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na szczeblach samorządowych. Jednym z wymiernych efektów tego projektu mają być wytyczne dotyczące lasów prywatnych w Polsce. Spotkanie na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się 3 października 2019 r. w Sali konferencyjnej budynku B, w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym koło Warszawy.

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.sulkowska@ibles.waw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 22 7150461 lub na stronie internetowej projektu https://lasy-prywatne.pl Spotkania są nieodpłatne. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe oraz posiłek.

 

W załączeniu znajduje się ramowy program szkolenia oraz plan dojazdu
do miejsca szkolenia.

Materiały do pobrania