Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny w OHZ Zielonka

21 lutego na terenie OHZ Zielonka Nadleśnictwa Drewnica odbyło się coroczne liczenie (inwentaryzacja) zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

Pędzenia próbne - jedna z metod inwentaryzacji zwierzyny - głównie płowej – polegająca na przepędzaniu określonych partii lasu i liczeniu wychodzącej zwierzyny. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji tą metodą konieczne jest zaangażowanie stosunkowo licznej naganki oraz przeszkolonych obserwatorówLiczenie odbyło się na wyznaczonych powierzchniach próbnych obejmujących 300 hektarów lasów. Wyniki inwentaryzacji posłużą do opracowania łowieckiego planu hodowlanego na kolejny sezon. Inwentaryzacja pozwoli na ocenę  w perspektywie długoterminowej zmiany w liczebności populacji i struktury płciowej zwierzyny.